Nõustamiskeskuse töötajad
Prindi lehekülg

 

Kätlin Kõverik

Vanemnõustaja

Olen olnud integratsioonivaldkonnaga seotud alates 1997. aastast ja vastutanud mitmete vähelõimunud isikutele suunatud arendusprojektide käivitamise, elluviimise ja hindamise eest, sh ka Integratsiooni Sihtasutuses aastatel 1999-2005. Integratsiooni Sihtasutuses olen nõustamiskeskuse vanemnõustajana tagasi alates märtsist 2015. Pakume nõustamiskeskuses tasuta lõimumisalast teavet eelkõige Eestis elavatele vähelõimunud inimestele peamiselt tööhõive, hariduse, sotsiaalsete teenuste, õigusabi, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, riiklike toetuste, keeleõppe, kohanemiskursuste ja kodakondsuse taotlemise võimaluste teemadel.


Olga Žukova

Nõustaja Tallinnas

Liitusin Integratsiooni Sihtasutusega 2016. aasta aprillis, kui asusin tööle Tallinna nõustajana.  Olen varasemalt tegelenud klientide nõustamisega turismivaldkonnas. Tänu heale klienditundmise oskusele suudan kiirelt lahendada probleeme ja vastata elanike küsimustele. Samuti on mul turundusvaldkonna ja erinevate ürituste korraldamise kogemused, mis tuleb mul kasuks ka tänasel ametikohal, kus minu vastutada on ka nõustamiskeskuse erinevate ürituste korraldamine. 


Jelena Kulpina

Nõustaja Narvas

 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning olen erialalt huvijuht multikultuurses keskkonnas. Minu senine töökogemus on noorsootöö ja karjäärinõustamise vallast, aga juba ülikooli ajal hakkasid mind huvitama integratsiooni ning kultuuri ja keeleõppe teemad. Töötan Integratsiooni Sihtasutuses nõustajana alates 2018. aasta kevadest. Inimeste abistamine on mulle südamelähedane tegevus. Usun, et vajalikku infot ja tegevusplaani omades suudavad inimesed oma elu paremaks muuta.