Juhend „Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis“
Prindi lehekülg
Eesti kooli õppekorraldust käsitlev juhend „ÕPPEKEELEST ERINEVA EMAKEELEGA ÕPILANE KOOLIS”
Parimate praktikate kogumik õpetajale ja koolijuhile
 
Vaatamata õpilaste üldarvu vähenemisele kasvab Eestis õppekeelest erineva emakeelega ja eesti koolis õppivate õpilaste absoluutarv aastati. See tähendab, et üha enam asub eesti kooli õppima õpilasi, kelle kodukeeleks pole eesti keel.
Tuginedes eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva ema­keelega õpilase hariduse korraldamisega seotud väljakutseid: milles vajab selline õppur tuge;  millele tuleks tähelepanu pöörata, kui taoline õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste, keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge jne.
Teiste koolide kogemus (nt sarnane õpilaste arv, õppesuunad vms) on heaks aluseks oma koolis uusimmigrantidest (õppekeelest erineva emakeelega) õpilaste õppe korraldusele.
 
Materjali veebiversiooni leiab siit.
 
Koostajad: Maie Soll, Mai-Liis Palginõmm
Keeletoimetaja: Tiia Ristolainen
Trükk: TÜ Narva Kolledž
ISBN: 978-9985-4-0682-3 (trükis)
           978-9985-4-0682-0 (pdf)