Õppematerjalid
Prindi lehekülg
2010. aastal valmis Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Kultuuriministeeriumi rahastamisel kuus õppematerjali, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis. Kõik materjalid on koostatud ja välja antud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud või Eestisse naasnud õpilastele mõeldes. Materjalid ei järgi rangelt eesti keele teise keelena ainekava, vaid pakuvad tuge eesti põhikoolis õppima asunud uusimmigrant-õpilastele eesti keele osaoskuste õppimisel ja Eesti eluga kohanemisel. Materjalid ilmuvad esmakordselt.
 
1)  E-õppe materjal: ,,Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine" koos CDga (Hydraco OÜ)
2)  Kirjutamisoskust arendav õpik “Kirjuta mulle” (Mare Kitsnik)
3)  Kõnearenduspiltide kogumik CD-l „Pildist saavad sõnad“ (Leelo Kingisepp, Kaare Sark)
4)  Kuulamisülesannete kogumik „Kuula ja tee“ koos CDga (Leelo Kingisepp, Kaare Sark)
5)  Grammatikaülesannete kogumik „Grammatika? Jah, rõõmuga!“ koos CDga (Helgi Org, Õie Vahar)
6)  Lugemisülesannete kogumik „Loeme koos“ (Helgi Org, Õie Vahar)
7)  Keeleõppemängude kogumik „Mängime ja keel saab selgeks!“ (Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner)
8)  Kooli õppekorraldust käsitlev juhend Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis“. Parimate praktikate kogumik õpetajale ja koolijuhile. (Maie Soll, Mai-Liis Palginõmm)
9)  „Põhikooli ainetundide sõnavara“. Abimaterjal eesti keele ja teiste ainete õpetajatele õppekeelest erineva emakeelega õpilaste keeleõppe toetamiseks (Mare Kitsnik, Helena Metslang)
10) Interaktiivsed ülesanded grammatika ja teiste osaoskuste õpetamiseks (Õie Vahar, Kai Võlli, Meeri Sild)
11) Eestisse saabunud peredele on abi ka Haridus- ja Teadusministeeriumi toel koostatud ülevaatest Eesti koolikorralduse kohta “Tere tulemast Eesti kooli!”/“Welcome to the Estonian School!“, mis on välja antud eesti ja inglise keeles. Materjalid on mõeldud koolidele, kus õpivad Eestisse välismaalt saabunud õpilased.
12) Innovaatiline Eestis välja töötatud keeleõppeprogramm Speakly, mille abil saavad eesti keelest erineva emakeelega inimesed tänu Integratsiooni Sihtasutuse toetusele saavad õppida eesti keelt tasuta.

Kuidas saada ligipääs tasuta eesti keele õppele selle programmi kaudu? Toimi nii:

1. Mine www.speakly.me;

2. Vajuta "Osta kohe";

3. Logi sisse, vali eesti keel, vali mistahes pakett;

4. Sisesta sooduskood EV100, mis nullib tasu;

5. Tee keeletest enda taseme määramiseks;

6. Alusta õpinguid.

 

Lisainfo ja tellimine: info@integratsioon.ee