Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi erahuvikool Orvokki
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Erahuvikool asutati 2015. aastal. Kooli pidaja on MTÜ Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts, mille esimees on Hillar Talvik.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Kooli prioriteet on ingerluse säilitamine ja eriti oluliseks peame põlvkondade vahelise sideme tugevdamist. Ingerisoome pärimuskultuuri – rahvamuusika (tantsud, laulud, kandleõpe) folkloori, rahvusliku kunsti ja käsitöö - tutvustamine ka laiemale huviliste ringile aitab tutvustada soome ja ingerisoome kultuuripärandit. Oma pere ja suguvõsa ajaloo tundmine aitab kaasa ühtsustunde tekkimisele.

Seltsi liikmete seas on mitmekülgsete huvide ja oskustega inimesi, kelle kogemuste- ja teadmistepagas on lai ning ootab järgijaid. Õpetaja Raija Pedak on väga ulatuslike folkloori-  ja käsitööalaste teadmistega ning kogunud ingeri pärimust ka Soomes. Tema kõrval saavad õppida ja kogemusi omandada nii õpetajad kui lapsevanemad. Eakate folkloorirühm Mummot on autentse folkloori kandja ja seega meile hindamatu eeskuju.

Soome keelt ja pärimuskultuuri õpetavad oma ala tippspetsialistid. Ingerimaa kultuuriloo loeng-tegevustesse on oodatud ka vanemad ja vanavanemad. Lisaks oma õpetajatele kutsume teadmisi jagama ingeri juurtega külalisi.

Õppetegevuste aluseks on rahvakalendri tähtpäevad: Ingeri päev, hingedeaeg, Soome Vabariigi aastapäev, advendiaeg ja jõulupidu, Kalevalapäev, vastlapäev, leinapäev, urbepäev e palmipuudepüha, lihavõtted, emadepäev.

Vastuvõtuinfo

Õppekeeled: soome ja eesti keel. Vastuvõtutingimused: kool on loodud esmalt ingerisoome ja soome päritolu lastele, kuid oodatud on ka ingeri ja soome kultuuri huviliste perede 3–18-aastased lapsed.

Õpilaste edulood

Õppetundidele lisaks toimuvad õppepäevad, matkad ja folklooripäevad. Korraldatakse ja külastatakse kontserte ja näitusi ning lastele antakse võimalus olla soomekeelses keskkonnas. Ja nii nagu kümmekond aastat tagasi, esinevad lapsed suvisel Ingerisoomlaste laulu- ja tantsupeol.

Koolijuhi kontaktid

Katrin Hildunen-Alvela
MTÜ Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi Erahuvikooli Orvokki juht
Aadress: Lõuna 18, Pärnu 80011
Tel +372 447 1079
Mobiil +372 5561 6061
E-post: parnuingeri@gmail.com