Piiriülene koostööprojekt CROSS CB525
Prindi lehekülg

Piiriülene koostöö mentorlus- ja tugiteenuse pakkumisel töötutele vähelõimunud püsielanikele CROSS CB525

Projekti üldiseks eesmärgiks on toetada Eestis elavaid töötud vähelõimunud püsielanikke ja Soomes elavaid Eestist pärit inimesi ning ka organisatsioone Eestis ja Soomes, kes on valmis tööle võtma erinevatest rahvustest inimesi.

Projekti raames viiakse läbi uuringu kaardistamaks Soomes, peamiselt Helsingi ümbruses elavate ja/või töötavate Eestist pärit inimeste vajadusi, mis aitaksid neil tõhusamat Soome ühiskonda sulanduda. Uuringu põhjal luuakse Soomes elavatele ja/või töötavatele Eestist pärit inimestele tugirühmad ja alustatakse neile mentorlusteenuse pakkumist.

Projekti käigus valmib Eesti jaoks töötutele vähelõimunud püsielanikele mõeldud ühiskonda integreerumist ja tööleidmist soodustav mentorlusprogramm, mille aluseks on võetud  Soome programm FIKA.

Lisaks viiakse Eestis ja Soome organisatsioonides läbi mitmekesisust väärtustavaid tegevusi. Tegevuste abiga soovitakse suurendada teadlikkust mitmekesisest töökeskkonnast ja ühtlasi suurendatakse ka organisatsioonide valmisolekut värvata tööle erinevatest rahvustest inimesi.

Projekti tegevused

Eestis:
 

 • Soomes elavatele ja/või töötavatele Eestist pärit inimestele suunatud uuringu läbiviimine ning Eestis teostatud varasemate asjaomaliste uuringute tulemuste analüüsimine.
 • Töötu vähelõimunud püsielanikele mõeldud mentorlusprogrammi kohandamine, piloteerimine ja hindamine.
 • Töökollektiivides mitmekesisust väärtustavate tegevuste elluviimine.

  Tule mentoriks
  Tule mentiiks

   

 

Soomes

 

 • Tugiteenuse pakkumine Soomes elavatele ja/või töötavatele Eestist pärit inimestele.
 • Eestist pärit inimestele suunatud mentorlusprogrammi läbiviimine ja hindamine.
 • Töökollektiivides mitmekesisust väärtustavate tegevuste elluviimine.

 

Projekti tulemused

On läbiviidud kaks töötu vähelõimunud püsielanikele suunatud mentorlusprogrammi Eestis ning tugirühmad ja mentorlusprogramm Eestist pärit inimestele Soomes, mille tulemusena on soodustatud projektis osalenud inimestel toimetulek tööturul.

On suurenenud teadlikkus mitmekesisest töökeskkonnas ja on suurenenud organisatsioonide valmisolek võtma tööle erinevatest rahvustest inimesi.

Toetussumma: 140 457, 85 EUR

MISA omafinantseering: 14 602, 31 EUR

Luckan Integration omafinantseering: 19 237, 15 EUR

Projekti kogumaksumus: 174 297, 31 EUR

Projekti elluviimise aeg: 01.04.2016-31.03.2018

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu fondi poolt rahastatava INTERREG Kesk-Läänemere 2014-2020 programmi vahenditest. Projekti partneriteks on Integratsiooni Sihtasutus ja Föreningen Luckan r.f haru Luckan Integration.

Lisainfo:                                   

Ljudmila Peussa 

Tel: +372 5556 3452
koostöötegevuste valdkonnajuht
E-post: ljudmila.peussa (at) integratsioon.ee