Pühapäevakool Nur
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Pühapäevakool tegutseb aastast 2012. Ametlikult registreeriti MTÜ Pühapäevakool Nur Haridus- ja Teadusministeeriumis 2015. aastal.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Kooli õppekava nimi on „Tatari keel ja kultuur“. Selle õppekava raames õpetatakse järgmisi õppeaineid: tatari keel, tatari kultuur, tatari kirjandus, tatarlaste ajalugu, eetika ja traditsioonid, rahvusköök, kultuuride vahelise dialoogi alused, rahvuslik näitus, muuseumikülastus ja Eesti talumajapidamise külastus.

Ühingu tegevuse eesmärgid on:

- lastele ja noortele tatari keele ja kultuuri alase huvihariduse võimaluste pakkumine ja seeläbi  nende isiksuse mitmekülgse arengu tagamine (pühapäevakooli pidamine);

- tatari keele ja kultuuri tutvustamine ja õpetamine lastele ning noortele;

- tatari keele ja kultuuri tutvustamine läbi kultuuri-, kirjanduse-, isetegevuse-, teatri- ja spordialaste projektide;

- vastavate haridusprogrammide väljatöötamine;

- koostöö arendamine teiste samalaadsete ühingutega (koolidega);

- tatari kultuuri ja keele tutvustamine teistele rahvustele.

Pühapäevakooli õppeaasta algab 01.09. ja lõpeb 31.05. Pühapäevakool võib korraldada ka suvelaagreid jm üritusi.

Vastuvõtuinfo

Laste ja noorte vastuvõtt pühapäevakooli toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Vastuvõtu või keeldumise otsustab ühingu juhatus.

Õpilaste edulood

Kuigi kool on võrdlemisi noor, saab siiski rääkida õpilaste nähtavatest tulemustest. Tänu pühapäevakoolis külastatavatele tundidele õpivad lapsed tundma emakeelt, tutvuvad oma rahva kultuuri, traditsioonide ning tatari luuletajate ja kirjanike loominguga. Kool tähistab kõiki rahvuspühasid ja tähtpäevi, aitab lastel areneda harmooniliselt ja teadvustada enda ainulaadsust meie paljurahvuselises ühiskonnas.

Koolijuhi kontaktid

Liya Makhmutova
MTÜ Pühapäevakool Nur juht
Tel +372 5558 2953
E-post: mahmutova@yahoo.com