Pühapäevakoolid
Prindi lehekülg
Rahvuskultuuriseltside tegevusel Eestis on olnud kaks olulist eesmärki: hoida rahvuskaaslaste vahel sidet ja tutvustada oma keelt ja kultuuri Eestimaa elanikkonnale tervikuna. Mõlema eesmärgi täitumine on oluline arenenud kodanikuühiskonda iseloomustava sotsiaalse võrgustiku tekkimiseks.
 
Praegu on Eestis võimalik omandada üldharidust eesti ja vene keeles. Tallinnas Juudi Koolis õpetatakse emakeeles heebrea keelt ja muusikaõpetust.
 
Mahuka, mitte ainult põhikooliealistele õpilastele mõeldud õppe korraldamisel on rahvuskultuuriseltsil õigus asutada pühapäevakool erakooliseaduse alusel. Samuti sobib pühapäevakool tegevusvormina juhul, kui potentsiaalsed õpilased õpivad erinevates kohalikes omavalitsustes või kui eeldatavate õppijate arv ei vasta allpool kirjeldatud määruse tingimustele.
 
Eestis elavate erinevate rahvusrühmade emakeelne õpe on valdavalt rahvuskultuuriseltside juures olevate pühapäevakoolide kanda. Seda põhjusel, et rahvusrühmad, kes on Eestiga seotud ja siin elanud 2-3 põlvkonda, väärtustavad ja teadvustavad selgelt oma soovi, et lastele ja lastelastele jagada keele- ja kultuuriteadmist.
 
 
Lisainfo:
 
Kristina Pirgop
MISA partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024