Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus. Kvalitatiivne hinnang
Autor: Sulev Valdmaa
Aasta: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: Eesti, mitmekultuurilisus, uuring
Fail:
  • 112.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus

    Uurimuses antakse ülevaade Eesti ühiskonnast selle mitmekultuurilisuse aspektist. Uurimus põhineb seni trükis avaldatud materjalide analüüsimisel ning ankeetküsitlusel. Uuritud on seda, missugused erinevad kultuurid eksisteerivad Eesti Vabariigis, millised on nende olmelis-materiaalsed, etnopsühholoogilised ja väärtushinnangulised karakteristikud, mis võiksid neid eesti rahvuskultuurist eristada. Uurimuskokkuvõttes on esitatud ettepanekud, mida peaks ühiskonna mitmekultuurilisuse puhul arvestama Eesti haridussüsteem.