Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu mitmekultuurilist kooli, rahvuskultuurilist identiteeti ning kodanikukasvatust reglementeerivate 1997-2002 normdokumentide harmoniseeritavus ja adapteeritavus Eesti õigusaktidega. Analüüs
Autor: Annely Veevo
Aasta: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: kodanikukasvatus, mitmekultuurilisus, rahvuskultuuriline identiteet, uuring
Fail:
  • 113.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus

    Analüüs tutvustab Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu organisatsiooni struktuuri, õigusakte, haridus- ja noorsooprogramme. Analüüsitakse Eesti vastavaid normdokumente ning tehakse ettepanekuid Eesti haridussüsteemi arendamiseks, et paremini rakendada Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu õigusaktides kajastuva poliitika põhimõtteid.