Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Muukeelse elanikkonna eesti keele õppe vajadusuuring
Väljaandja: TNS Emor AS
Aasta: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: eesti keele õpe, uuring
Fail:
  • 124.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus
    Sihtrühma ootused ja eelarvamused uue eksamisüsteemi suhtes.
    Soovitused kommunikatsiooniprogrammi arendamiseks.

    Uuring selgitab, kui palju elab Eestis venekeelseid inimesi, kellele ametialaselt kehtivad riiklikud keelenõuded. Uuringu raames küsiti ka seda, millisest infost tunneb venekeelne inimene keeleõppijana ja eksamisooritajana puudust ning mis kanalite kaudu ta infot otsib. Vabas vormis vestluste ehk fookusgrupi uuringu käigus analüüsiti sihtrühma eesti keele õppe ja uue tasemeeksami sooritamise motivatsiooni.