Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2000
Autor: Marju Lauristin, Raivo Vetik
Väljaandja: TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Aasta: 2000
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985-58-159-8
Märksõnad: Eesti, uuring, monitooring
Keeled: est

Kirjeldus

1999. aastal algatas Integratsiooni Sihtasutus integratsiooniprotsesside monitooringu, et selgitada Riikliku Integratsioonistrateegia elluviimise käigus erinevate rahvusrühmade suhtes ja arusaamades toimuvaid muutusi ning nende kajastumist meedias.
Väljaandes avaldatakse 2000. aasta integratsioonimonitooringu tulemused nii küsitluse kui ajakirjanduse (eeskätt päevalehtede) sisuanalüüsi põhjal. Küsitluse viis läbi firma Saar Poll 2000. aasta kevadtalvel.

 

OSA I - ÜLDMONITOORING

 

 

OSA II - MEEDIAMONITOORING