Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu kokkuvõte
Väljaandja: TNS Emor
Aasta: 2005
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: EL Phare, hinnang, riiklik integratsiooniprogramm
Fail:
  • 148.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus

    Vahehinnangu eesmärgiks oli hinnata EL Phare programmi raames 2003-2006. a elluviidavate projektide ja tegevuste teostust, saavutatud tulemusi ning programmi lühi- ja pikaajalisi mõjusid. Vahehinnang kajastab projekti tegevuste olukorda ja saavutatud tulemusi seisuga 31. august 2005. a. Vahehinnangu koostas TNS Emor.