Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu täistekst
Väljaandja: TNS Emor
Aasta: 2005
Märksõnad: EL Phare, hinnang, riiklik integratsiooniprogramm
Fail:
  • 149.pdf
  • Keeled: est