Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Rahvused Eestis. Leedulased
Autor: Cecilija-Rasa Unt, Ita Serman
Väljaandja: Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Aasta: 2005
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9949-10-946-9
Märksõnad: rahvusvähemused
Fail:
  • 156.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus

    Sarnane liidab. Erinevus tekitab tahtmise teada saada. Sellele Ita Sermani mõttele toetudes alustati ka 2004. aastal  Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse toel välja andma Eestis elavate erinevate rahvuste kombeid, kultuuri ja elu-olu tutvustav trükiste sarja. Esimesena nägi ilmavalgust „Rahvused Eestis“ sarjas leedulasi tutvustav trükis, mis annab lühiülevaate leedulaste paiknemise ja kujunemise kohta ning sellest, millised on leedulased rahvusena.

    Raamat tutvustab rahvussümboolikat, tähtpäevakalendrit, keelt ja tähestiku koos mõningate väljenditega. Samuti antakse raamatus selgitus eelnimetatud rahvuste rahvarõivaste, kultuuri, muusika, kunsti ja teatriloo ning hariduse kohta. Vähetähtis ei ole ka ühiste kokkupuutepunktide leidmine ja välja toomine. Olgu, selleks riigijuhtide visiidid, ajaloolised või keele etümoloogilised kontaktid. Nimetatud trükis võib olla toetavaks ja huvitavaks õppevahendiks nii õpilasele kui õpetajale. Raamatut on jõudnud  Eestimaa koolidesse ja raamatukogudesse.