Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Uusimmigrandid Eesti haridusasutustes. Uuringuaruanne
Autor: Liis Kasemets (koostaja)
Väljaandja: Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Aasta: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9985-9699-3-9
Märksõnad: kohalik omavalitsus, mitmekultuurilisus, uuring, uusimmigrandid, üldharidus
Fail:
  • 165.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus

    Mahukas üle-eestiline uuring kaardistab Eesti üldharidussüsteemi olulisemate osapoolte – maavalitsuste, kohalike omavalitsuste kui kooli pidajate ning haridusasutuste – valmisoleku uusimmigrantide laste vastuvõtuks. Lisaks uuringutulemuste üksikasjalikule analüütilisele ja võrdlevale lahtikirjutusele on uuringuaruandes eraldi välja toodud ka konkreetsed ettepanekud edasiseks tööks uusimmigrantide laste integreerimisel Eesti haridusasutustesse. Samuti hõlmab uuringuaruanne uuringu tulemustele toetuvalt konkreetseid soovitusi koolitusprogrammi väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.

    Uuringut ja trükise väljaandmist rahastasid Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ning EV Haridus- ja Teadusministeerium.