Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele ainekavad
Väljaandja: MEIS
Aasta: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: õppekava, eesti keele õpe, kutseharidus
Fail:
  • 169.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus

    2003. a. valmis Kesk-Eesti Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli koostöös kogumik (63 lk), kuhu on koondatud kuus näidisainekava eesti keele kui teise keele õpetamiseks vene õppekeelega kutseõppeasutustes. Kogumiku eesmärk on pakkuda venekeelse kutseõppeasutuse eesti keele õpetajale tuge ja võrdlusalust selleks, et koostada erinevate ametialade õppegruppidele eesti keele ainekavu. Kogumik sobib tutvumiseks ka teistele keeleõpetajatele, kellel on tegemist ühe kutseala esindajatest koosneva õppegrupiga (näiteks keelekoolid, täienduskursused jne).

    Kolm ainekava on mõeldud põhikooli ja kolm gümnaasiumi baasil õppijatele. Erialadest on esindatud kokk, õmbleja, autoremondilukksepp, elektrik, sekretär, sotsiaaltöötaja ja ärijuht.

    Kogumikus esitatud eesti keele ainekavad on konkreetsete koolide ja erialade ainekavad, mis on loodud nende koolide õpetajate praktiliste kogemuste põhjal ning “töötavad” sellistena vaid neis konkreetsetes koolides. Kui seda materjali soovitakse oma ainekava loomisel kasutada, tuleks lugeda läbi kõik kuus ainekava, leidmaks häid ideid struktuuri, sisu, erialakeele ja üldkeeleõppe seostamise ja õppeasutuse eripära arvestamiseks.