Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Keevitus. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile
Autor: Tatjana Karaganova
Väljaandja: Integratsiooni Sihtasutus
Aasta: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: õppematerjal, kakskeelne õpe, kutseharidus
Keeled: est

Kirjeldus

Eesti tööstuses mängivad tähtsat rolli masinaehitusettevõtted, laevaehitus ja metallkonstruktsioonide tootmine. Muukeelsete tööliste ettevalmistuses on olnud ilmne vajadus õppematerjali järele, mis aitaks neil sulanduda eestikeelsesse töökeskkonda ning saada aru tehnilistest eestikeelsetest dokumentidest.

Õppematerjal on mõeldud vastaval erialal kasutatavate terminite omandamiseks, tootmisprotsessi ülesannetest ja eesmärkidest arusaamiseks ning eestikeelses töökeskkonnas hakkamasaamiseks. Antud õppevahendis on peatükkide kaupa välja toodud keevitusega seotud terminoloogia: käsikaarkeevitus, gaaskeevitus, keevitamine sulamatu elektroodiga kaitsegaasi keskkonnas, volframelektroodiga keevitamine argoonis. Keevituse õppematerjali näitlikkus ja lihtsus aitavad kergelt täiendada oma eesti keele sõnavara ja rakendada saadud teadmisi praktilises töös.