Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: EESTI ÜHISKONNA INTEGRATSIOONI MONITOORING 2008
Autor: Raivo Vetik, Marju Lauristin, Jelena Helemäe, Külliki Korts, Jüri Kruusvall, Gerli Nimmerfeldt, Ellu Saar, Avo Trumm, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm
Väljaandja: Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvastikuministri Büroo
Aasta: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: Eesti, uuring, monitooring, integratsioon
Fail:
  • 207.pdf
  • Keeled: est