Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel. Sõnaloend
Autor: Mare Kitsnik
Väljaandja: Integratsiooni Sihtasutus
Aasta: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 78-9949-438-69-3
Fail:
  • Juuksur_ja_kosmeetiku_erialane_eesti_keel_Sonaloend.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus
    Käesolev sõnaloend on koostatud, et aidata teid erialase eesti keele omandamisel.
    Sõnaloend koosneb kolmest osast: eesti-vene tähestikuline sõnaloend, vene-eesti tähestikuline sõnaloend ja temaatiline sõnaloend. Eestikeelsete sõnade juures on antud ka põhivormid: käändsõnadel ainsuse nimetava, omastava ja osastava käände vorm ning mitmuse osastava käände vorm; pöördsõnadel ma-infinitiivi, da-infinitiivi, kindla kõneviisi oleviku ainsuse esimese pöörde vorm (kui seda vormi tegelikus keelekasutuses ei tarvitata, siis kolmanda pöörde vorm) ja tud-kesksõna vorm (kui seda saab moodustada).
    Sõnaloendis ei ole esitatud sõna kõiki võimalikke tõlkeid, vaid lähtutud on juuksuri ja kosmeetiku eriala vajadustest. Temaatilises sõnaloendis on iga sõna juures esitatud ka näitelause.