Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Grammatika? Jah, rõõmuga!
Autor: Helgi Org, Õie Vahar
Väljaandja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9949-21-665-9
Märksõnad: eesti keele õpe, põhiharidus, uusimmigrandid
Fail:
 • t66vihik_210x297_b5_kaanteta.pdf
 • Keeled: est

  Kirjeldus
  2010. aastal valmisid uued õppematerjalid, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis. Materjalid on koostatud ja välja antud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud või Eestisse naasnud õpilastele mõeldes - need ei järgi rangelt eesti keele teise keelena ainekava, vaid pakuvad tuge eesti põhikoolis õppima asunud uusimmigrant-õpilastele eesti keele osaoskuste õppimisel ja Eesti eluga kohanemisel.
   
  Grammatikaülesannete kogumikus toodud harjutused on mõeldud tööks õpetaja juhendamisel. Interaktiivsed ülesanded CD-l on õpilastele iseseisvaks harjutamiseks arvutis.
   
  Grammatikateemade sissejuhatuseks mõeldud harjutusvara on töövihikus esitatud temaatiliste tsüklitena. Tsükli juhatavad sisse käänete küsimused ja õppe-eesmärgid, mis seovad käändsõna, tegusõna ja muutumatud sõnad suhtlusülesannetes. Esimestes teemades on suurt tähelepanu pööratud tegusõna kasutamisele kõnes. Viimastes teemades korratakse tegusõna kasutamist, milles õpetaja leiab tuge ka teistest selle sarja materjalidest.
   
  Autorid: „Me ei õpeta käänamist ja pööramist. Me õpetame last tähelepanelikult kuulama küsimusi ja toetuma vastamisel küsimustele. Grammatika kinnistamine on kõige efektiivsem mängudes, sealjuures ka rolli- ja liikumismängudes (kohakäänded, käskiv kõneviis, ainsus/mitmus jne). See loomulikult ei tähenda, et me ei kasuta lõbusaid võtteid keeleparadigmade harjutamiseks (kordamine rütmi plaksutades, koputades, lauldes). Arvutis iseseisvalt interaktiivseid ülesandeid täites saavad õpilased vahetut tagasisidet ja võivad harjutusi teha mitu korda.“ 
   
  Komplekti väljaandmist toetasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.