Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Eestimaa piltkaart
Väljaandja: AS Regio
Aasta: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9949-400-18-X
Märksõnad: Eesti
Keeled: est

Kirjeldus
Eestit tutvustavate piltkaartide komplekt koosneb illustreeritud Eestimaa kaardist ja 15 illustreeritud maakonna kaardist. Kaartidel on piltide abil kujutatud eestlaste eluolu 21. sajandi alguses, ajaloolisi ja looduslikke vaatamisväärsusi, loomi, linde, taimi, kalu jms. Sihtgruppi – vene õppekeelega kooli 1.–9. klassi õpilasi – arvestades on kujutatavate objektide valikul arvestatud kokkupuutepunkte Eesti ja Venemaa vahel (nt Kadrioru loss, Tšaikovski pink Haapsalus, Kuremäe klooster jt). Arvestades sihtgrupi vanust, on kaartidele lisatud lapsi paeluvaid objekte nagu naftatanker, reisilaevad, rongid, traktorid, erinevad inimeste tegemised jms.

Iga maakonna plakatil on maakonna kaart mõõtkavas 1:200 000, maakonna lipp, vapp ja olulisemad andmed (maakonnakeskus, elanike arv, põhilised tegevusalad, loodusressursid jm), fotod iseloomuliku vaatega maakonnakeskusest ja loodusmaastikest ning maakonna kõige olulisematest kultuuriloolistest, ajaloolistest või looduslikest vaatamisväärsustest, joonistused loomadest, lindudest jms. Staatiliste objektide asukohad on maakonna kaardil tähistatud numbritega. Kaartide eesmärk on tekitada vaatajas huvi Eestimaa tundmaõppimise vastu ja kujundada positiivsemat suhtumist Eestisse. Kaardid on kujundatud ja koostatud ühtse ja üksteist täiendava ning toetava komplektina. Eestimaa piltkaardil olevad joonistused ja fotod panevad vaataja otsima paralleele piltkaardi ja maakondade plakatite vahel ning vastupidi.

Kujundus Jaana Kool. Kaardid Triin Laur, Markus Untera. Sisu Üllas Ehrlich, Toomas Kiho, Leelo Kingisepp, Irina Külmoja, Leida Lepik, Katri Raik, Urmo Reitav, Andres Tõnisson jt. Fotod Jarek Jõepera, Fred Jüssi, Tõnu Noorits, Toomas Tuul, Endel Grensmann jt.