Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Meie mitmekultuuriline lasteaed
Autor: Maire Tuul, Kristi Kirbits, Virve Kinkar
Väljaandja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9949-463-97-8
Märksõnad: eesti keele õpe, alusharidus, metoodiline juhend, mitmekultuurilisus, uusimmigrandid, LAK, lasteaed
Fail:
 • Meie_mitmekultuuriline_lasteaed_2011.PDF
 • Keeled: est

  Kirjeldus
  Metoodiline juhend “Meie mitmekultuuriline lasteaed. Abiks õpetajale Euroopa kolmandatest riikidest saabuvate ja lasteasutuse õppekeelest erineva koduse keelega laste õpetamisel.”
  Juhendisse on kogutud Eesti erinevate piirkondade lasteaedade kogemusi uusimmigrantide ja lasteasutuse õppekeelest erineva koduse keelega laste õpetamisel ning nende kohanemise ja Eesti ühiskonda lõimumise toetamisel. Materjali aluseks on projektis „Meie mitmekultuuriline lasteaed“ osalenute lõputööd, milles on kirjeldatud praktikas läbi proovitud ning hästi toiminud metoodilisi võtteid ja tegevusi erinevate kultuuride tutvustamisel ning eesti keele õppe toetamisel. Trükisesse mahtus neist vaid väike valik. Juhend võiks inspireerida iga õpetajat looma oma töövahendit - õpimappi, kuhu koondada metoodilisi soovitusi, mänge, luuletusi, peokavasid jne.
  Eesti lasteaedade kogemusi on autorid täiendanud teoreetiliste lähtekohtade ja näidetega metoodilisest materjalist „Mitmekeelsus koolieelses haridusasutuses“, mille on Rootsi Kooliameti tellimusel koostanud Stockholmi Keeleuuringute Instituut (autorid Susanne Benckert, Pia Håland ja Karin Wallin), ning „Keelestrateegiast lasteaedadele“, mille on kokku pannud Rootsi Kultuurifond Soomes.
  Koolieelsete lasteasutuste õpetajale mõeldud materjal on valminud aastatel 2009-2011 projekti „Meie mitmekultuuriline lasteaed” raames. Projekti eesmärk oli suurendada haridustöötajate valmisolekut pakkuda Euroopa kolmandate riikide kodanikest lastele ning lasteasutuse õppekeelest erineva koduse keelega lastele alushariduse omandamiseks laste eripära ja individuaalseid vajadusi arvestavaid tingimusi ning luua eeldus haridustöötajate omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustiku loomiseks.
  Projekti korraldas Tallinna Ülikooli AVÜ täiendusõppekeskus ja seda rahastasid Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.