Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Kuula ja tee
Autor: Leelo Kingisepp, Kaare Sark
Väljaandja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9949-21-573-7
Märksõnad: CD, eesti keele õpe, põhiharidus, uusimmigrandid
Keeled: est

Kirjeldus
2010. aastal valmisid uued õppematerjalid, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis. Materjalid on koostatud ja välja antud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud või Eestisse naasnud õpilastele mõeldes - need ei järgi rangelt eesti keele teise keelena ainekava, vaid pakuvad tuge eesti põhikoolis õppima asunud uusimmigrant-õpilastele eesti keele osaoskuste õppimisel ja Eesti eluga kohanemisel.

Eesti keele õpet toetavate ülesannete kogumik keele õppimiseks tegevuse kaudu koos CD-ga ”Kuula ja tee” on läbivalt eestikeelne ja koostatud nõnda, et seda saab kasutada mis tahes emakeelega 1.–9. klassi õpilaste õpetamisel, eesmärgiga arendada eesti keele oskust A1–A2 tasemel.

Kogumik keskendub ühele kuulamise alloskustest – juhiste ja käskude mõistmisele, arendades ennekõike detailse kuulamise oskust.

Kõik kogumiku ülesanded arendavad keeleoskust tegevuse ja liikumise kaudu, mille käigus õppija demonstreerib kuuldust arusaamist ning omandab selle abil märkamatult vajalikke keelendeid. Õppematerjal on jagatud 33 teemaks ja iga teema sisaldab omakorda kolme käskude/juhiste rühma.

Komplektis on:
- Juhised õpetajale (56 lk)
- CD-plaat (77 min)

Kogumiku väljaandmist toetasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.

Sama kogumiku raamatud
  • Kuula ja tee
  •