Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Põhikooli ainetundide sõnavara
Autor: Mare Kitsnik, Helena Metslang
Väljaandja: Eesti Keele Suhtlemiskool
Aasta: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9949-30-379-3
Märksõnad: eesti keele õpe, kakskeelne õpe, käsiraamat, metoodiline juhend, mitmekultuurilisus, põhiharidus, uusimmigrandid, õpetajaraamat, üldharidus, Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, LAK
Fail:
  • Pohikooli_ainetundide_sonavara_kasutusjuhend.doc
  • PK_ainet_sonavara_KOOND.pdf
  • PK_ainet_sonavara_kasutusjuhend.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus
    Abimaterjal eesti keele ja aineõpetajale õppekeelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppe toetamiseks. Materjal koosneb põhikooli õpikutes esinevate sagedasemate sõnavormide ainepõhistest loenditest koos kasutusnäidistega. Loendeid on kokku 20, need on koostatud kooliastmete ja ainete kaupa ning igaühes neist on keskmiselt 370 märksõna.