Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis
Autor: Maie Soll, Mai-Liis Palginõmm
Väljaandja: Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Aasta: 2011
Väljaandmise koht: Narva
ISBN / ISSN: ISBN 978-9985-4-0682-3 (trükis)/ISBN 978-9985-4-0683-0 (PDF)
Märksõnad: eesti keele õpe, kakskeelne õpe, käsiraamat, metoodiline juhend, mitmekultuurilisus, põhiharidus, uusimmigrandid, üldharidus, Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, LAK
Fail:
  • Soll_2011_Oppekeelest_erineva_emakeelega_opilane_koolis.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus
    Juhend koolidele eesti keelest erineva emakeelega õppurite hariduse korraldamisest. Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamisega seotud väljakutseid: milles vajab selline õppur tuge; millele tuleks tähelepanu pöörata, kui taoline õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste ning keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.