Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: KEELEÕPPEVIHIK PÄÄSTJATELE
Autor: Õppematerjali koostaja: Seoriin Jõgise
Väljaandja: Integratsiooni Sihtasutus
Aasta: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: eesti keele õpe
Link: http://www.kutsekeel.ee/wp-content/uploads/2015/02/paastevihik.pdf
Keeled: est

Kirjeldus

Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on pakkuda praktilist abi muukeelsetele õppuritele erialakeele
omandamisel. Töövihik peab eesmärgina silmas keele praktilist kasutamist, mistõttu teoreetilisele materjalile siin
tähelepanu ei osutata. Koostatud materjal jätab õpetajale võimaluse planeerida oma tööd vastavalt keelegrupi ootustele ja vajadustele ning keeleoskuse tasemele. Õppematerjal valmis Integratsiooni Sihtasutuse toel ja Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.