Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Keeleeksamite sidumine Euroopa keeleõppe raamdokumendiga: õppimine, õpetamine ja hindamine. Käsiraamat
Autor: Euroopa Nõukogu Keelepoliitika osakond, Strasbourg
Väljaandja: SA Innove
Aasta: 2012
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: käsiraamat, keeletestid
Link: http://uuringud.ekk.edu.ee/fileadmin/user_upload/documents/Kaesiraamat_2009_Keeleeksamite_sidumine_Euroopa_keeleoppe_raamdokumendiga.pdf
Keeled: est, eng

Kirjeldus

Käsiraamatu põhieesmärk on aidata eksamikeskustel töötada välja, viia ellu ja analüüsida läbipaistvat ja praktilist metoodikat, mis võimaldab jätkata tõhusalt oma eksami(te) sidumist Euroopa keeleõppe raamdokumendiga.


Sama kogumiku raamatud
  • Lisamaterjal käsiraamatule „Keeleeksamite sidumine Euroopa keeleõppe raamdo...
  •