Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Pille ja Lauri lood. Eesti keele õppematerjalid vaegkuuljatele
Autor: Õppematerjali autorid: Ulvi Raidla, Inga Brin, Katrin Kisand, Tea Aavik, Liivi Lubi ja Anu Kolk. Videod: Pimik OÜ. Kujundus/küljendus: Tõnis Kärema. Fotod: Malev Toom, vaegkuuljate erakogud, www.sxc.hu. Veebileht: Mario Mikvere. Keeletoimetaja: Killu Pald
Väljaandja: MISA
Aasta: 2012
Väljaandmise koht: Tartu
Märksõnad: õppematerjal, algtase, eesti keele õpe, täiskasvanute keeleõpe, töölehed, veebipõhine õpe, Euroopa Sotsiaalfond, vaegkuulja
Link: http://web.meis.ee/vaegkuuljad
Keeled: est

Kirjeldus

Keeletasemele A2 koostatud materjal on mõeldud eesti keele algteadmisi omavatele vaegkuuljatele, kes vajavad täiendavaid võimalusi õpitud oskuste kinnistamiseks ja edasiarendamiseks.

Veebilehel paiknevas õppematerjalis on 20 teemat töölehtede, videote ja elektrooniliste harjutustega, sõnaraamat ja õpetajaraamat. Eraldi osas käsitletakse eesti keele häälikute õiget hääldamist ja on toodud harjutused oma  häälduse kontrollimiseks erinevate meelte abil.

Õppematerjali saab kasutada ka iseseisvaks keeleõppeks. Õppematerjalide komplekt „Pille ja Lauri lood“ on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse „Õppematerjalide loomine vaegnägijate ja -kuuljate keeleõppeks ning koolitajate koolitamine“ raames.