Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Auditoorse keeleõppega kombineeritud erialane e-õppe kursus
Autor: Koostaja: Ingrid Prees, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži eesti keele õppejõud
Aasta: 2013
Väljaandmise koht: Kohtla-Järve
Märksõnad: eesti keele õpe, kakskeelne õpe, kõrgharidus, veebipõhine õpe, õppematerjalid, Euroopa Sotsiaalfond
Link: https://moodle.e-ope.ee/login/index.php
Keeled: est

Kirjeldus

Kursuse eesmärgid on pakkuda üliõpilastele võimalust omandada igapäevaseks ja akadeemiliseks toimetulekuks vajalikul tasemel eesti keele oskust, sh täiendada auditoorses õppetöös saadud teadmisi; arendada erialase ja akadeemilise eesti keele oskust, kinnistada erialaterminoloogiat; arendada keelelist ja kommunikatiivset pädevust ja seeläbi kutsealast pädevust; arendada nelja osaoskust ning erialakeelt.

Kursusel käsitletavad peamised teemad on töövaldkond, kutsestandard, karjääriplaneerimine, haridusvaldkond, tervis ja ohutus, keskkonnakaitse, ettevõtlus, teabekeskkond, meediaeetika, kultuuriline identiteet ning kultuuridevahelised erinevused. Pööratakse tähelepanu ka eesti keele grammatikale.

Kursuse maht on 81 tundi iseseisvat tööd e-kursusel Moodle keskkonnas ning 28 tundi auditoorset tööd. E-kursuse grammatika ning kuulamis- ja lugemisülesannete teemad vastavad B1-keeletasemele.

Kursus on loodud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži kõikide erialade kaugõppe üliõpilastele, kuid kursust on võimalik läbida ka igal soovijal iseseisvalt. Kui Moodle keskkonna kasutajaprofiil on loodud, siis sellele kursusele on ligipääs igal huvilisel. Külalise staatuses ei saa teste vaadata ega täita. Testide vaatamiseks tuleb endale moodle keskkonnas luua kasutajatunnus ja salasõna ning registreeruda kursusele.