Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga
Autor: Svetlana Gordijenko ja Nelly Randver
Väljaandja: MISA
Aasta: 2013
Väljaandmise koht: Narva
ISBN / ISSN: ISBN 978-9949-517-10-7 (trükis), ISBN 978-9949-517-11-4 (pdf)
Märksõnad: õppematerjal, eesti keele õpe, kõrgharidus, kõrgtase, sõnaraamat, õpetajakoolitus, Euroopa Sotsiaalfond
Fail:
  • Pedagoogilis-psyhholoogiliste_ainete_oppematerjal.pdf
  • Keeled: est, rus

    Kirjeldus

    Õppematerjal on koostatud abivahendiks õpetajakoolituse erialade (humanitaarained mitmekeelses koolis, klassiõpetaja mitmekeelses koolis ja koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õpikeskkonnas) eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastele hõlbustamaks pedagoogilis-psühholoogilise sõnavara omandamist esimesel kursusel. Õppematerjal koosneb pedagoogilis-psühholoogilistes ainetes käsitletavate teemadega seotud erialastest mõistetest, terminitest ja definitsioonidest ning on mõeldud üliõpilastele iseseisvalt lugemiseks ning õppimiseks 40 tunni ulatuses. Iga peatüki lõpus on õppijal võimalik sooritada erinevaid ülesandeid.

    Õppematerjal valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" raames.