Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Eesti keele sõnavara harjutusi
Autor: Sirje Rammo
Väljaandja: Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta: 2003
Väljaandmise koht: Tartu
ISBN / ISSN: 9985-56-781-1
Märksõnad: eesti keele õpe, kõrgharidus, kõrgtase, täiskasvanute keeleõpe
Keeled: est

Kirjeldus
Kogumik sisaldab sõnamoodustus- ja sõnakasutusoskusi arendavaid harjutusi järgmistest valdkondadest:
  • sõnamoodustus: liitmine ja tuletamine;
  • sõnade leksikaalsed suhted: sünonüümid, antonüümid ja paronüümid;
  • fraseologismid;
  • hinnangusõnad.

Kogumik on mõeldud eelkõige Eesti kõrgkoolide eesti keele kui teise keele õpetajaks õppivatele üliõpilastele, kuid sobib kasutamiseks ka muukeelsete koolide ja keelekursuste õpetajatele ning iseõppijaile, kes soovivad saavutada eesti keele kõrgtaset.