Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Контроль за резултатами обучения и оценивание в школе
Autor: Mari Kadakas
Väljaandja: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni Keskus
Aasta: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: artiklikogumik
Fail:
  • 58.pdf
  • Keeled: rus

    Kirjeldus
    Haridusprogrammide Keskus toetas kogumiku tõlkimist vene keelde. Raamat ilmus eestikeelsena üldhariduslike kogumike sarjas Abiks õpetajale. Artiklite kogumikku on koondatud artiklid, mis käsitlevad hindamise üld- ja eriküsimusi, hindamisega seonduv on lahti kirjutatud erinevate ainete lõikes: emakeel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, kehaline kasvatus ja tööõpetus. Kogumiku koostaja on Mari Kadakas. Tõlkijateks on Nadežda Parol ja Aime Matsina.