Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpetajaraamat
Autor: Ülle Rannut
Väljaandja: Haridus- ja Teadusministeerium
Aasta: 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985-57-661-6
Märksõnad: eesti keele õpe, kultuurierinevused, rahvusvähemused, uusimmigrandid, õpetajaraamat
Keeled: est

Kirjeldus
Õpetajaraamat ASTU SISSE! on osa eesti keele õppevara komplektist, mis on mõeldud 11–16 aastastele eesti koolis õppivatele uusimmigrantidele eesti keeles õpetamiseks. ASTU SISSE! toetub keeleõppemeetodilt Hollandi vastavas vanuses uusimmigrantide ettevalmistusprogrammi „ZEBRA“ eeskujule, lähtudes kommunikatiivse, ülesandepõhise ja protsessile orienteeritud õpetamise seisukohtadest. Õpetajaraamat sisaldab ülevaadet kasutatavatest keeleõppemeetoditest, eesmärkidest ja õppesisust ning juhtnööre ja soovitusi tööraamatu ülesannete läbiviimiseks ja õpitegevuse kavandamiseks.

Raamat on valminud Eesti-Hollandi koostööprojekti „Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis“ raames. Raamatus on arvestatud Üleriigilise eesti keele ainenõukogu arvamusi.