Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: ASTU SISSE! Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis. Käsiraamat
Autor: Ülle Rannut
Väljaandja: Haridus- ja Teadusministeerium
Aasta: 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985-57-658-6
Märksõnad: Eesti, eesti keele õpe, kultuurierinevused, käsiraamat, rahvusvähemused, uusimmigrandid
Keeled: est

Kirjeldus

Käsiraamat eesti õppekeelega kooli õpetajatele, koolijuhtidele ja haridusametnikele

 

Artiklikogumik on valminud Eesti-Hollandi koostööprojekti „Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis“ raames, sisaldades mõlema maa ekspertide teemakohaseid arvamusi ja hinnanguid. Käsiraamatus antakse ülevaade erinevatest lähenemistest sisserändele Euroopa Liidu sees; räägitakse Eesti keelepoliitikast ja keelekorraldusest uusimmigrantide laste jaoks ning immigrantidest lastevanemate kaasamisest haridusse; tutvustatakse kultuurierinevuste ja kultuuridevahelise suhtluse, uusimmigrantide sihtkultuuris kohanemise ja nende kooli integreerimise erinevaid teoreetilisi kontseptsioone. Raamat on mõeldud kõigile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku uusimmigrantidest õpilaste haridusküsimustega.