Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Keeleoskuse mõõtmine
Autor: Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rõigas, Ülle Türk
Väljaandja: TEA
Aasta: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985-71-345-1
Märksõnad: kõrgharidus, käsiraamat
Keeled: est

Kirjeldus
Käsiraamat on mõeldud võõrkeeleõpetajatele ja õpetajakutset taotlevatele üliõpilastele, aga ka teistele keeleeksamite korraldamisega seotud inimestele. Eeskätt on silmas peetud eesti keele kui teise keele oskuse mõõtmist, kuid esitatud teooriat võib rakendada mis tahes võõrkeele oskuse mõõtmiseks. Käsiraamatu eesmärk on tutvustada keeletestide koostamise, teostamise ja hindamise põhimõtteid, iseloomustada osaoskuste mõõtmise iseärasusi, analüüsida erinevate ülesandetüüpide sobivust keeleoskuse mõõtmiseks, suunata õpetajaid ise ülesandeid koostama ja analüüsima.