Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Keelehärm
Autor: Helle Metslang, Ingrid Krall, Renate Pajusalu, Kristi Saarso, Elle Sõrmus, Silvi Vare
Väljaandja: TPÜ Kirjastus
Aasta: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985-58-278-0
Märksõnad: õppematerjal, eesti keele õpe, käsiraamat, õpetajakoolitus
Keeled: est

Kirjeldus
Eesti keele probleemsete piirkondade käsiraamat on mõeldud ennekõike õppematerjaliks eesti keele kui võõrkeele õpetajate koolitamisel ning töötavate õpetajate täiendusõppes, sobides ühtlasi ka muudele eesti keelega tegelejatele. Raamat sisaldab valikulise ülevaate eesti keele peamistest ohupiirkondadest sõnavaras, vormimoodustuses ja lauseõpetuses. Oluliseks on peetud keelendite ja nende osiste vahelistes seostes orienteerumist – õigete seoste tundmist ja automatiseerumist ning väärseoste vältimist. Kasutajalt eeldatakse süstemaatilisi baasteadmisi eesti keele kohta.