Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Eesti ja vene keele kontrastiivgrammatika väike käsiraamat
Autor: Irina Külmoja, Eda Vaigla, Maie Soll
Väljaandja: Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta: 1998
Väljaandmise koht: Tartu
ISBN / ISSN: 9985-56-775-7
Märksõnad: käsiraamat, õpetajaraamat
Keeled: rus

Kirjeldus

Raamatus käsitletakse eesti ja vene keelenähtusi kontrastiiv-funktsionaalsest aspektist. Tähelepanu keskmes on erinevused kahe keele vahel. Raamat sisaldab peatükke foneetika, sõnamoodustuse, morfoloogia ja süntaksi kohta. Eraldi peatüki moodustab õpilaste tüüpvigade analüüs. Lisana on antud lühiülevaade eesti leksikast ja väike kasutatud terminite vene-eesti sõnastik. Käsiraamat on mõeldud eesti keele kui teise keele õpetajatele, eriti neile, kellele eesti keel ei ole emakeeleks. Raamat on vene keeles.