Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat = Медияобучение в общеобразовательных школах: Справочник для учителя
Autor: Silvia Karro
Väljaandja: Kesk-Eesti Arenduskeskus
Aasta: 2004
Väljaandmise koht: Paide-Tallinn
ISBN / ISSN: 9949-10-519-6
Märksõnad: käsiraamat, meediaõpetus, õpetajaraamat, üldharidus
Keeled: est, rus

Kirjeldus

Käsiraamat valmis AS Kesk-Eesti Arenduskeskuse korraldatud täienduskoolituskursuse „Meediaõpetus valikainena muukeelse kooli gümnaasiumiastmes“ loengutest ja praktikumidest. See on välja antud nii eestikeelsena kui eesti- ja venekeelsete paralleeltekstidena. Raamatu juurde kuulub audiokassett raadiožanri näidispaladega.
Raamat on mõeldud üldhariduskoolide meediaõpetajatele. Raamatu abiga loodetakse suurendada meedia- ja infovaldkonna professionaalide aru noorte seas; kasvatada uue, regulaarse meediatarbimise harjumusega ja infoühiskonnas orienteerumise oskusega noorte põlvkonda.
Raamatu koostamist toetas Haridusprogrammide Keskus, raamatu väljaandmist välisabiprojekt „Mitmekultuuriline Eesti“.