Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Integratsiooni monitooring 2005. Uuringu aruanne
Autor: Marje Pavelson, Ivi Proos, Iris Pettai, Jüri Kruusvall, Klara Hallik, Raivo Vetik
Väljaandja: MEIS
Aasta: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9789985969908
Märksõnad: Eesti, uuring, monitooring
Fail:
  • 94.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus
    Uuringu üldeesmärgiks oli saada ülevaade riiklikus integratsiooniprogrammis püstitatud strateegiliste eesmärkide saavutamisest ning integratsiooniprotsessi edenemisest kolmes integratsiooni põhivaldkonnas - keelelis-kommunikatiivses, õiguslik-poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus integratsioonis - ning hinnata nende eesmärkide saavutamist võrdluses eelnevatel aastatel tehtud monitooringute tulemusena.