Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas
Autor: Anu Toots, Tõnu Idnurm, Maria Ševeljova
Väljaandja: Tallinna Ülikool
Aasta: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Märksõnad: kodanikukasvatus, põhiharidus, uuring
Link: http://digar.nlib.ee/otsing/sdetail.jsp?objekt=nlib-digar:785&qtime=1147256429675
Keeled: est

Kirjeldus
Uuring käsitleb teismeliste hoiakuid demokraatia, valitsemise ja õigluse suhtes.

Analüüsitud on ligi 6000 14-16-aastast õpilase arvamusi. Tegemist oli IEA (International Association fot the Evaluation of Educational Achievement) 1999. aasta uuringu Eesti-sisese kordusküsitlusega, mis võimaldab mõõta aastatega toimunud muutusi teismeliste hoiakutes.

Uuringu tellijaks ja toetajaks olid Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Uuringu läbiviijaks oli Tallinna Ülikool, projektijuht Anu Toots.