Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2002
Autor: Klara Hallik, Jüri Kruusvall, Iris Pettai, Marje Pavelson, Ivi Proos, Raivo Vetik
Väljaandja: TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Aasta: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985-58-236-5
Märksõnad: Eesti, uuring, monitooring
Fail:
  • 103.pdf
  • Keeled: est

    Kirjeldus
    Artiklite kogumikus analüüsitakse riikliku programmi "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" elluviimise käigus toimuvaid muutusi Eesti eri rahvusetest inimeste vaadetes ja hoiakutes.

    Artiklid on kirjutatud sotsioloogilise küsitluse teel kogutud andmete alusel. Küsitluse viis läbi firma Saar Poll 2002. aasta kevadel.

    Koostanud ja toimetanud Klara Hallik.