Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est „Eesti uusima aja kirjandus”. Töölehtede kogumik gümnaasiumiõpilastele
est „KÄSIKÄES“ Õpetajaraamat tööraamatu juurde
est „KÄSIKÄES“ Tööraamat eesti keele õppijale ja Eesti kodakondsuse taotlejale
est, rus Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse õpetamisel
est ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpilase ...  
est Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele  
est Diagrammi- ja skeemiloomine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaas...
est Eesti ajaloo pöördepunktid. Lisamaterjale õpetajale
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 4. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 5. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 6. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 7. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 8. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 9. klassile  
est Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kutsekoolile
est Eesti keele sõnavara- ja semantikaharjutusi
est Eriala ja keeleõppe lõimimisest: Erialase eesti keele õppematerjalid  
est Höövelspoon. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est, rus Infoteatmik kutseõppeasutuste õpilastele "Oma rada"
 
1  2  3  4