Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est „KÄSIKÄES“ Õpetajaraamat tööraamatu juurde
est „KÄSIKÄES“ Tööraamat eesti keele õppijale ja Eesti kodakondsuse taotlejale
est Ajaleheleht nr 7 ja 8 (november 2004)  
est ASTU SISSE! Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis. Käsiraamat  
est ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpetajar...  
est ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpilase ...  
est Auditoorse keeleõppega kombineeritud erialane e-õppe kursus  
est Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele  
est E-õppekursus „Akadeemiline väljendusoskus insenerierialade üliõpilastele“  
est, rus Eesti keel varakult selgeks mängides, lauldes ja suheldes!
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 4. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 5. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 6. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 7. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 8. klassile  
est Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 9. klassile  
est Eesti keel võõrkeelena: Loomakasvatussaaduste tootmise ja veterinaaria, ins...  
est Eesti keele grammatika seinatabelid  
est Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja hääldusnäidetega  
est Eesti keele klubi käsiraamat
 
1  2  3  4  5