Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est, eng, rus EL PHARE eesti keele õppe programm 2001-2003: Lõpparuanne
est EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkon...
est EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkon...
est EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkon...
est EU Phare project ´Estonian language training and teaching in Estonian for n...
eng EU Phare project ´Estonian language training and teaching in Estonian for n...
est Projekti Interest toetuse kasutajate uuring. Ankeetküsitlus
rus Программа ЕС Phare 2003 ´Обучение эстонскому языку и эстоноязычное обучение...