Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est „Eesti uusima aja kirjandus”. Töölehtede kogumik gümnaasiumiõpilastele
est Auditoorse keeleõppega kombineeritud erialane e-õppe kursus  
est Diagrammi- ja skeemiloomine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est E-õppekursus „Akadeemiline väljendusoskus insenerierialade üliõpilastele“  
est Eesti keel võõrkeelena: Loomakasvatussaaduste tootmise ja veterinaaria, ins...  
est Eesti keele klubi käsiraamat
est Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kutsekoolile
est Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides. Hetkeolukord ja vajadused
est Eriala ja keeleõppe lõimimisest: Erialase eesti keele õppematerjalid  
est Erialane eesti keel kütuste tehnoloogia erialale  
est Höövelspoon. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Joonestamine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Keevitus. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Mängime ja keel saab selgeks!  
est Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis
est Põhikooli ainetundide sõnavara
est Programmjuhtimine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Standardi EVS 807:2004 kasutamine kinnisvara korrashoiu korraldamisel. Lisa...  
est, rus Tegutse ja töömaailm avaneb Sulle!
est Treimistööd. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile