Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Diagrammi- ja skeemiloomine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kutsekoolile
est Eriala ja keeleõppe lõimimisest: Erialase eesti keele õppematerjalid  
est Erialaõppe ja keeleõppe lõimimisest. Käsiraamat vene õppekeelega kutseõppea...
est Höövelspoon. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est, rus Infoteatmik kutseõppeasutuste õpilastele "Oma rada"
est Joonestamine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est, rus Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolidele (vene keeles)
est, rus Karjääriõppe sidumine praktikaga (vene keeles)
est, rus KARJÄÄRIPLANEERIMINE II teema: Töömaailma tundmaõppimine. Töölehtede kogumi...
est, rus KARJÄÄRIPLANEERIMINE III teema: Planeerimine ja otsustamine. Töölehtede kog...
est, rus KARJÄÄRIPLANEERIMINE. I teema: Enese tundmaõppimine. Töölehtede kogumik kut...
est Keevitus. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Kuidas õpetada erialakeelt. Metoodika käsiraamat
est Kutseõppeasutuste eesti erialakeele õpetamise töökavaraamat
est Kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele ainekavad
est Õppekomplekt ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE (õppemate...
est Programmjuhtimine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est Standardi EVS 807:2004 kasutamine kinnisvara korrashoiu korraldamisel. Lisa...  
est Treimistööd. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
 
1  2