Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est ASTU SISSE! Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis. Käsiraamat  
est Avatud noortekeskuste arendamine mitmekultuurilises ühiskonnas: Arenduskava...
est, eng, rus Citizen´s Handbook 2013
rus Eesti ja vene keele kontrastiivgrammatika väike käsiraamat  
est Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja hääldusnäidetega  
est Eesti keele klubi käsiraamat
est Eesti süntaks võõrkeeleõppe praktikule  
est Erialaõppe ja keeleõppe lõimimisest. Käsiraamat vene õppekeelega kutseõppea...
est, rus Finantsaabits  
est, rus Infoteatmik kutseõppeasutuste õpilastele "Oma rada"
est, rus Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolidele (vene keeles)
est, eng Keeleeksamite sidumine Euroopa keeleõppe raamdokumendiga: õppimine, õpetami...  
est Keelehärm  
est Keeleõpetaja laagriraamat
est Keeleõpetaja laagriraamat. Käsiraamat keelelaagri eesti keele õpetajale  
est Keeleoskuse mõõtmine  
est Kodaniku käsiraamat (2004)  
est Kodaniku käsiraamat (2006)  
est Kodaniku käsiraamat (2007)
est Kodaniku käsiraamat (2008)
 
1  2