Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Eesti keele klubi käsiraamat
est Intensiivne eesti keele õpe lasteaias. Metoodiline juhend õpetajale  
est, rus Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolidele (vene keeles)
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Kirjutamisoskuse arendamine  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Kõnelemisoskuse arendamine  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Kuulamisoskuse arendamine  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Lugemisoskuse arendamine  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Oskuslikuks lugejaks - aga kuidas?  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Sõnavara õpetamine  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Video võõrkeeletunnis  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Vigade parandamine  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus  
est Kuidas õpetada erialakeelt. Metoodika käsiraamat
est Kutseõppeasutuste eesti erialakeele õpetamise töökavaraamat
est Mängime eesti keeles!
est Mängime ja keel saab selgeks!  
est Meie mitmekultuuriline lasteaed
 
1  2