Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est EFANT. Veebipõhine eesti keele õppekeskkond  
est Kodanikukasvatuse alaste terminite seletav sõnastik
est, rus Loon endale õppijana ise tee erialakeele juurde
est, rus Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga
est, rus Väike eesti-vene õppekavade terminoloogiasõnastik  
est, rus Vene-eesti tervishoiu ja sotsiaaltöö sõnastik  
est, rus Vene-eesti turismi- ja puhkesõnastik