Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est „Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring“ Uuringu raport
est Avatud noortekeskuste olukorra kaardistamise uuring
est Eesti keele kui teise keele õpetaja pädevusmudel ja koolitusvajadus. Uurimu...  
est Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaias 2002. aastal. Uurimuskokkuvõte
est Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaias 2005/2006. Jätku-uuring
est EESTI ÜHISKONNA INTEGRATSIOONI MONITOORING 2008
est Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus. Kvalitatiivne hinnang
est Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides. Hetkeolukord ja vajadused
est Esimene Euroopa keeleoskusuuring 2011: Eesti tulemused  
est Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu mitmekultuurilist kooli, rahvuskultuurilis...
eng Integration in the Estonian Media 1999-2003
eng Integration of Estonian Society: Monitoring 2000
eng Integration of Estonian Society: Monitoring 2002
eng Integration of Estonian Society: Monitoring 2005
eng Integration Policies and Measures: Case Study of Good Practices in Sweden, ...
est Integratsioon Eesti meedias 1999-2003
est Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2000  
est Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2002
est Integratsiooni meediamonitooring 1999-2001: Eesti ajakirjandus integratsioo...  
est Integratsiooni meediamonitooring: 2000. a uurimistulemuste kokkuvõtte
 
1  2  3